Isteni szeretet
Cikkek

Lényed magja az isteni szeretet!

A szeretet az abszolút valóság alapvető tulajdonsága és az univerzum létezésének alapja.
A Csodák tanítása szerint, az isteni szeretet szemléletét megtestesítő szeretet nem korlátozódik személyekre vagy körülményekre, hanem örök és mindenre kiterjedő. Ha erre törekszünk, akkor lehetőségünk nyílik a személyes kapcsolatainkban rejlő sérülékenységüket feljebb emelni, fölé nézni. Fölfelé nézni egymásban.

Az Egységtudaton alapuló szeretet

Ez maga a feltétel nélküli szeretetért való kiolthatatlan vágy, ami az elfogadás, az empátia és a szolgálat szellemében nyilvánul meg. Spirituális nézőpontokat jelent, nem pedig pszichológiait, ami miatt sok emberben a fejlődés bizonyos szintjein önkonfliktust, ellenállást okozhat ez a viszonyulás. Ami teljesen rendben van, amíg lelki-töredezettségeink, múltbeli gyógyulatlanságaink, feldolgozatlanságaink vannak. Hiszen fájdalomból, és félelmekkel terhesen megérthető, hogy nem tudjuk magunkhoz ölelni a Mindenható és Könyörületes Szeretet szemléletét. Ilyenkor még gyógyulásra, oldásra, tisztulásra, imákra szolgál az idő.

A személyiség által elképzelt szeretet fölötti Szeretet alapja azonban az, hogy mindenki egyenlő és egy egységes egész része. A Csodák tanítása szerint, a Szeretet az, amit valóságosnak tekintünk, míg minden más csak illúzió. A könyv bőségesen kifejti, hogy miképp tudjuk megvalósítani ezt a hozzáállást. Ekképp a valódi Szeretet azt jelenti, hogy meglátjuk egymást az örökkévaló dicsőségben, és a megosztás, az együttérzés, s a megbocsátás révén igazságot teremtünk a világban. Létkorunk (még ha ez nem is látszik napjaink kaotikus őrületében) efelé halad.

Személyiségünk önkéntelenül bevonódik a formavilág illúzióiba

Ezért nem a személyiségünk a megoldása a szenvedésünk végének, hanem a személyiséget is érintő önismeret, szükség esetén terápia, majd a lélek által vezetett élet megismerése, és spiritualitásunk megengedése.

Amikor sérelem ér minket, könnyebb elfeledkezni a szeretetről és az embertársaink iránti szeretetteljes perspektíváról. Gyakran a sértettség, a düh vagy a megbántódottság áthatja az elménket, és ezek az érzések nehezítik a kegyelem meglátását és az önátadást a Szeretethez való visszatérés útján.

Sértetten mindig csak az igazunkért tudunk harcolni, ami az egó általi alacsony frekvenciájú tudatállapotokba ragaszt minket. Magasabb tudati minőségeink ezeken a pontokon nem érzékelhetőek. Az energia amit a pszichológiai világ észlelésével és az abban való hadakozással töltünk, lehorgonyoz minket az alacsony rezgéstartományainkba.

Fájdalom
Az alacsony rezgésű érzelmek, alacsony frekvencián tartják az életünket

Míg Szakrális Lényünk egy másik frekvencián rezonál, és más tudatállapoti észlelési funkciónkhoz tartozik. Amíg nem vagyunk tudatosak arra kik vagyunk, honnan jöttünk és hová tartunk a földi tapasztalatokkal, addig az egó, a félelem alapú gondolkodásmód, hajlamos arra, hogy reaktív és az embereket egymástól elválasztó reakciókat generáljon a sérelemre. Beleragasztva ezzel minket a szerepeinkbe, személyiségünk regresszióiba. Az egó amikor sebzettséget észlel, megpróbálja megvédeni és megerősíteni a szeparáció érzését, ami ellentétes a Szeretet egységét teremtő természetével, és a lelki Lényünk ősminőségével.

A Csodák tanítása arra tanít, hogy amikor sérelem ér minket, lehetőségünk van a döntésre és választásra, hogy meghaladjuk a kicsi-énünk reakcióit, és vele együtt meghaladhassuk önmagunkat, önzőségeinket, gyarlóságainkat. Hogy a sérelmet a szeretet szemszögéből nézzük-e, vagy az egó félelem alapú reakcióit választjuk-e, mindig rajtunk áll. Választás és tudatossági szint kérdése (amit nem minősítésnek, csak informatív jelleggel írok). A Szeretetnek nem kell attól függenie, hogy mások hogyan bánnak velünk, hanem magva, belső életünk mélységeiben, lelki értékrendünk döntésében található.

Lényünk, ön-Mag-unk rejti a Mennyország titkos kódjait

Az isteni szeretet a Fény, amely az elménkben és a szívünkben összekapcsolódva lakozik, amikor valódi Szeretettel cselekszünk és gondolkodunk, megérintjük a lényünk mélyében rejlő valóságot. Önvalónk mint Szakrális, Magasztos, Felsőbb Én hazavezet minket a Szeretet útján. Általa megtapasztalhatjuk az élet valódi értelmét, a boldogságot, és Vele a magasabb rendű küldetésünket is beteljesíthetjük.

E Szeretet onnan ahol a mindennapi élet bűneire, és vétségeire tekintünk, nem értelmezhető. Nem a pszichológiai tudatállapotaink módján definiálódik és keletkezik, fölé megy ennek, meghaladja az érzékszervi valóságot. Mert valódi Lényünk fölötte áll mindennek, ennélfogva magasabb rendű minőségünkben áthatol a tudatunk a fizikai létsík káprázatain, és kibontakozik bennünk, mélységünkben a szívünkben rejlő Szent és Szakrális mag. Az Egy Istennel teljes, érző, és élő lelki-valóság.

Szeretet
A magas rezgésű érzelmek, magasabb frekvenciára emelik az életünket

Ha felszabadultak, és boldogok szeretnénk lenni, akkor néhány feladatunk az, hogy elengedjük a sértettséget és az egó reakcióit a megbocsátás, az elfogadás és egyféle holisztikus, emberséges szemlélet által. Ezáltal valódi Szeretet gesztus tudunk nyújtani mások felé, még akkor is, ha sérüléseket tapasztalunk. Mindez nem egyenlő azzal, hogy viseljük el a bántalmazást, megalázást, vagy mérgező emberi viszonyulásokat! De megtanulhatunk nagyvonalú, higgadt és méltóságteli módon kijelölni határokat, melyek során nem öljük meg magunkban a másik emberilétezőt, nem gyilkoljuk a szavainkkal, tetteinkkel válaszul vissza a sérelemért.

Ez a szemlélet lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük és megtapasztaljuk a Szeretet végső valóságát mind önmagunkban, mind másokban. Erre maga az emberi életút áll rendelkezésre. Nem szabad türelmetleneknek lennünk magunkkal, vagy azt hinni, hogy gond van velünk, hogy nem megy azonnal így gondolkodni, így érezni.

Ez egy spirituális és önismereti, lelki folyamat, amihez számtalan szellemi út vezet. Az általam nyújtott egyéni beszélgetések, és csoportos programok pusztán csak egyes lehetséges utak, míg számtalan más is elérhető a világban. Csak keresővé kell váljunk, Isten maga fogja megmutatni a számunkra leginkább működő módot, kontemplációt, imát, meditációt és lelki segítőt hozzá. Válassz szíveddel!

Az út elvezet a szeretet alapú közösségek, majd társadalmak aranykori ideájához is

Amiben, ha sokan elég elkötelezetten hiszünk és érte cselekszünk, akkor az utópisztikus jövőkép, reálmisztikus valósággá válhat. Végtére is a Mennyország nem ment sehová, most is itt van, a nagylelkű jelenpillanatban. Kellő alázattal, hittel és elkötelezettséggel Isten felé, „néhány” ilyen boldog kollektív pillanat (földi évtized, évszázad) megfogható manifesztációvá teheti. Álmodd meg! És emlékezz… magadért, és a jövőért. A gyermekeidért, és minden gyermekért a bolygón.

A spirituális lelkigyakorlatok, imák, mantrák, meditációk mind-mind az emlékezés eszközei. Használd napi rutinként őket.

Cikket írta: Csete Nia
Egészség coach, Szupervizor

Ha szereted az írásaimat iratkozz fel a Blogra. Nem zavarlak rendszeres e-mailekkel, csak értesítőt küld a rendszer, ha új cikk kerül ki az oldalra. 


Fotók: Freepick

Tetszett? Támogasd a munkámat. Oszd meg! Köszi! 🙂

Y