Önvaló
Szeretet

Önvaló, a szívedben rejlő valóság

Az intellektus általi felfogóképesség számára megmagyarázhatatlannak látszó Önvalóval való kapcsolat, mint jelenség és szentély él bennünk.

Elénk tárul, amikor kapcsolatba kívánunk lépni a mélyebb valóságunkkal. A Misztikus Egység elképzelése: a kiegyensúlyozott élet, az egészséges életvezetés és szellemi harmónia elérése az számomra, amikor a személyes Istennel való szeretetteljes találkozás is része az életfilozófiánknak.

Belső megéléseim tapasztalata szerint …

… nem csak a személyiségünkön keresztüli életünk zajlik a létünkön belül. A bennünk lévő lélek, s a Szent Szellem – mint misztérium, mint isteni Önvaló – a teremtett értelmet meghaladó Igazság is a része annak, amit úgy nevezünk: emberi tudat. Míg a Transzcendenssel (nem csak mint vallási dogmával való kapcsolatunk) a természetes énünk, észlelési képességünk reálmisztikus, ugyanakkor mára már tudományos kutatásokkal is vizsgált része. Így számos holisztikussá vált tudományág a szubjektív tapasztalataink mellett igazolja, hogy mi mind pszichospirituális (és nem csak materiális) lények vagyunk.

Ez a tapasztalat nem kiváltság, hanem megadatott választás lehetősége.

Egyszerűen megkaptuk a szabad választás esélyét, ami által dönthetünk, hogy milyen mélységű az a belső tér az önismeret útján, amit szeretnénk bejárni önmagunkban. Mélyebb énünk, Önvalónk elvárások nélkül mindannyiunkban ott várakozik ránk. Hagyja, hogy mozduljunk felé, és feltárhassa számunkra a szellemi megéléseken nyugvó lelkivilágot. Ám, az is rendben van, ha nem nyitunk ekkora teret magunkban, választásunk van arra, hogy milyen módon menjünk át az életen. Számtalan születés áll rendelkezésre, hogy a  materiális gondolkodásból való kiébredés útját válasszuk.

Felébredés
Benned az ajtó: a felébredés lehetősége önmagadra

Az Unio Mystica koncepciója

Az Istennel való lelki egyesülés élménye azt jelenti számomra, hogy Egységbe kerülünk mindazzal, amik vagyunk, amikor igent mondunk a közvetítőktől mentes élmény keresésére az istenivel. Ettől válik valódivá a Transzcendens tapasztalat, és marad egy másik ember személyétől, személyi kultuszától vagy bármilyen dogmatikus tantól mentes, belső valóság. Nincs szükséged ugyanis többre, mint hogy valódi kapcsolatba kerülhess a személyiséged maszkjain túli, természetes önmagaddal.

Programjaim során ezért tartózkodok bármilyen rám rakott vezetői, tanítói szereptől! Mert a vezető benned lakozik! Semmi más nem vagyok az úton (ha kísérődnek hívsz meg), mint híd az önismerethez, erő a változáshoz. Fáklya addig, amíg a saját lángodat megtaláljuk, hogy bevilágítsd önmagad számára az utat.

Mi az Önvaló?

„Ami valójában létezik, az egyedül az Önvaló. A világ, az egyéni lélek és az Isten, akárcsak a gyöngyház ezüstös csillogása, csupán az Önvalón belüli tünékeny jelenségek; e három ugyanabban a pillanatban jelenik meg, és ugyanabban a pillanatban tűnik el. Az Önvaló ott található, ahonnan az ‘én’-gondolat teljesen hiányzik. Ezt nevezik ‘csendnek’. Az Önvaló maga a világ; az Önvaló maga az ‘Én’; az Önvaló maga az Isten.” – Sri Ramana Maharshi

Ébredj öntudatodra az Önvalóban!

Ami az emberi-énünk igazi mivolta. A szívedben lévő valóság! Aminek segítségével emlékezni tudsz arra, hogy Isten maga a szeretet, és ha felébredsz Rá, akkor ez a szeretet tudatára ébred benned is. Ezen az úton többé nem felejted el, hogy ki vagy! Nem bántod tovább magad, nem fordulsz embertársaid ellen, nem rekesztesz ki senkit, nem mutogatsz többé ujjal, és nem válsz eszközzé mások számára sem a diszkriminációhoz, sem egyéb kettészakítottsághoz vezető úton.

Ha választod önmagad bensőbb, mélyebb megismerésének útját, akkor igent mondasz arra, hogy mind egyenlőek vagyunk – keresed, majd felleled ennek okát magadban. Ha választod a bensődben rejlő Transzcendenssel való egyesülés tapasztalatát, kitárul előtted az élet igazi teljessége, amiben önmagad szeretetének megvonása sem állhat az Egységtudat útjába többé.

Munkásságommal kiállok amellett, hogy mind egyenlőek és szeretetre méltóak vagyunk! Jogunk van nyújtani önmagunk számára, és egymás felé is az elfogadás, a megbocsátás, s a szeretet Szentségeit: a családban, a munkahelyen és a társadalomban is! 

Vállald bátran és nyitottan a kifelé tekintés mellett, a belső utat is. Ha nem tudod hogyan kezdj bele, maradj velem az oldalon. Segítek abban, hogy hogyan kerülj kapcsolatba önmagaddal. Vizsgálódj befelé, hogy igaz ember maradhass, s méltó az Életre, amit a Transzcendens Lét ajándékul neked adott.


Köszönöm, ha az írásaim segítségével kísérőd lehetek ezen a csodákkal teli, életeden átívelő, belső úton. Ismerkedj meg velem a Rólam menüpontban.


Fotó: Freepik

Tetszett? Támogasd a munkámat. Oszd meg! Köszi! 🙂

Y