Isten csendes léptekkel érkezett az életembe, még gyermekkoromban. Világított nekem, amikor a poklok poklát jártam, s tulajdonképpen minden nehéznek tűnő napon kegyelmet hozott, hogy segítsen megérteni:

a rút mellett ott virágzik a szépség, a becstelen mellett mindig ott fénylik a becses, a rettenetes mellett ott tündököl a csodálatos, az ördög kacaja mögött, ha picit figyelünk befelé, mindig jól hallatszik Isten békés csendessége is.

Életem során a legnehezebb kihívásom a „rettenetes” (fizikai) világnak címkézett tapasztalatokban zajlódó vétkek, gyengeségek megbocsátása volt önmagamnak, és másoknak is. Nehéz volt a lelketlen viselkedési formákat látni, hogy az emberi mulasztások és részvétlenség során milyen sok érzelmi sérülést okozunk egymásnak, főképp a családokon belül. Mígnem ráeszméltem egy másmilyen látásmód segítségével, hogy nem létezik bűn, ott a „csodálatos” (lelki, s szellemi) világban, ahol Isten kegyelme által élhetünk.

Már középkorú lettem mire felfogtam, a világ kettőssége az emberi létük átka és áldása egyben. S hogy melyik teljesül? – attól függ mennyire egészséges az, amire figyelünk, ahogyan gondolkodunk és amiképp bánunk magunkkal.

Szeretet
A szeretet Isten nézőpontja és ajándéka nekünk!

Az egó fél, a lélek szeret

Munkám során látom az önmegtévesztéstől szenvedő egónk gyötrelmét, s az életutakat, amiket magunknak okozunk a sérült nézőpontjaink által. Érzem a lelkiismeretünket vacogni a saját tenyerünkben, amikor küzdünk a gyengeségeink elfogadásával, és a bűntudattal a vétkeinkért. Tapasztalom, hogy a világban zajlódó kegyetlen egymásnak feszülések egyik oka az önelfogadás-, az önszeretet- és az önismeret hiánya, társadalmi szinten is.

A jó hír, hogy ugyanabban a gondolkodásban amiben kínlódunk, a békénk, megelégedettségünk forrása is megtalálható. A tudatosságunk felébreszthető. A személyiségünk, az ego által negatívan projektálló aspektusa meggyógyítható, s ha szeretettelivé tesszük magunkat, akkor lehetséges sikeres és méltó életet élnünk.

„Ami valós, azt semmi nem fenyegetheti.
Ami valótlan, az nem létezik.
Ebben rejlik Isten békéje.”
– A csodák tanítása –

Duális világban élünk, ahol az elménken belül kétféle világ érzékelhető. Itt van körülöttünk a gyarló, egoista, sérült és torz formavilág, amiben szétzilált személyiségünk „vétkei” (tévedései) miatt, lépten-nyomon bűnbe eshetünk, az érzékelés becsapós illúziói között vergődve. S ugyanezzel egy időben, egyszerre zajlik a csodákkal kikövezett, valós, őstudáson alapuló, szabadságunkat kínáló másik életünk, melyben nem létezik bűn és tévút.

A szabad akarat, és a választás lehetőségével érkeztünk az emberi életbe. Dönthetünk, hogy öntudatlan belső őrületünket éljük, vagy feljebb tekintünk magunkban, hogy ráeszmélhessünk való s Igaz Önmagunk Szentségére. Ami a szabad, és boldog élet útját szánja nekünk, magasztosabb tudatállapotaink megtapasztalása által.

Szentlélek
„A Szentlélek legfőbb és legelső adománya a szeretet, amely a hit általi megigazulás nyomán, azonnal kitöltetik az ember lelkébe.” (Rm 5,5)

Az életem, és munkásságom része Isten

Nélküle nem hozok döntéseket, és az Ő akaratával megegyező dolgokra vágyom. Ha te is készen állsz Rá, meglásd: „Maga Isten fogja megtenni az utolsó lépést, hogy visszatérhessünk Hozzá.” – A csodák tanítása.

Csete Nia spiritualitásAz oldalon a saját belső utazásomat, tapasztalataimat és a hozzám fordulóknak szóló gondolataimat osztom meg annak céljával, hogy tabuk nélkül együtt gondolkodhassunk mindarról, amit idebenn találunk, és odakinn a világban. Semmilyen felekezet tagja nem vagyok. Nem tekintem magam vallási sem spirituális tanítónak. Transzcendentális Meditációt végzek mindennap kétszer, lassan 10 éve. Életem fő vezérfonalának érzem A csodák tanításának könyvét, ami Helen Schucman amerikai klinikai pszichológus munkája. Valamint a Dienes István által fordított Bhagavad-gítát, és Maharisi Mahes Yogi által megosztott tudást, aki elérhetővé tette a világban a TM-et.

Senkit nem áll szándékomban megtéríteni!

Sem felébreszteni, ahogy ezt ma divatos kínálni az ezoterikus körökben. Azért írok a saját magam tapasztalatairól, mert erős vagyok, szeretetben és békében élek. S arra gondoltam, hogy talán ez inspiráló lehet a praxisomban másoknak is, akik önismereti úton járnak. Ha engeded egy-egy gondolatommal világítok előtted, segítek meggyújtani neked a te saját Fényedet, hogy láss és világíts magad is. Ha pedig már ég benned is e tűz, innen üdvözlöm a benned élő Szentséget. Légy áldott!

Azért sem végzek spirituális tanítói munkát, mert nem hiszek a személyi kultuszban, és nem vágyom prófétaságra sem. Úgy gondolom, hogy a felébredés az a lélek dolga, a mikor és a hogyan Istené. A vezetőnk Fénye ezen az úton a Szentlélekből és a krisztusi tanításokból árad. Ember e szerepet be nem töltheti.

Tartok azonban csoportos Csodakurzust, és egyéni  fejlesztéseket, aminek lehet spirituális hangvétele, ha elakadnál az önszereteteddel, önelfogadásoddal kapcsolatban.


Ha valamelyik programomon szeretnél részt venni, és ehhez szükséged van racionálisabb információkra rólam, olvasd el a szakmaibb Életrajzomat is.


Ha szeretnéd tudni mit gondolok még a spiritualitásról olvasd el az Önvaló, a szívedben rejlő valóság című bejegyzésemet. 

Szeretettel: Nia

Y